Jak legalnie przeprowadzić konkurs na Facebooku?

To kolejny temat (zaraz po licencjach i wykorzystaniu wizerunku), który u rękodzielników leży totalnie. Przeglądając Fanpage można natknąć się na konkursy, gdzie warunkiem jest udostępnienie posta na prywatnej tablicy, polubienie Fanpage lub (o zgrozo!) można obejrzeć film z losowania zwycięzcy konkursu.

Mało osób zadaje sobie sprawę, że każdy konkurs powinien mieć regulamin, który mieści się w ramach prawnych i jest zgodny z regulaminem Facebooka.

Biję się w pierś, bo mimo, że nigdy nie organizowałam losowania i nie wymagałam lajkowania czy udostępniania postu konkursowego to moje regulaminy również wymagały dopracowania. Dlatego zabrałam się za temat i po wielu konsultacjach wyłonił się piękny obraz tego co wolno, co nie wolno, jakie kary itd.

Od czego zacząć?

Na samym początku swojej regulaminowej drogi postanowiłam ustalić, jakie akty prawne i regulaminy muszę przeczytać, żeby stworzyć dobry regulamin konkursu. 

Na samym czele znalazł się oczywiście regulamin Facebooka, bo na tej platformie konkurs będzie organizowany. Interesuje nas konkretnie pkt 3- Zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń.

3. Promocje na stronach, w grupach i wydarzeniach
 

Sam regulamin już wskazuje nam wiele punktów, które powinniśmy wziąć pod uwagę organizując konkurs. Ale o tym będzie na końcu tego artykułu. 

Zwróć proszę uwagę na treści, który umieszczenia wymaga Facebook! To bardzo ważne. Pojawiają się też pierwsze klauzule abuzywne (niedozwolone), ale o nich za moment.

Polityka prywatności i RODO

Kolejny zapis, który koniecznie musimy zamieścić w regulaminie. Uczestnik ma prawo wiedzieć, co się będzie działo z jego danymi, jak będą one przetwarzane, chronione i komu będą (i po co) przekazywane). A będziesz to robić na 100%, ponieważ będziesz wysyłać nagrodę. Musisz również poinformować o możliwości usunięcia i modyfikacji tych danych. No i na samym końcu uzyskać pisemną zgodę na ich przetwarzanie.

W regulaminie musi się znaleźć miejsce dla art 13 RODO (oh jak ja wspominam czasy paniki, kiedy to RODO wchodziło<3). Wszystko znajdziesz TUTAJ.

 

Klauzule niedozwolone

No i gładko przechodzimy do tego, czego w regulaminie umieścić nie wolno – czyli do klauzul abuzywnych. Oprócz, tych, które wymienia sam Facebook mamy jeszcze bagatela 2125 stron pdf rejestru klauzul niedozowlonyz z Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów. Całkiem przyjemna lektura na długie jesienne wieczory. Zostawiam link do poczytania TUTAJ. 

Wspomnę od razu o konsekwencjach użycia takich klauzul. Właściwie to wkleję Wam fragment artykułu z portalu infor.pl:

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, który dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnąłby przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, Prezes Urzędu może wyznaczyć karę pieniężną w wysokości do dwustu krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych należy uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów oraz uprzednie naruszenia dokonane przez przedsiębiorcę.

Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji Prezesa Urzędu. Po upływie tego terminu kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

A co z losowaniem?

Losowanie możesz oczywiście zorganizować, ale uprzednio musisz spełnić kilka wymogów. Pierwszy z nich to konieczność uzyskania zezwolenia Izby Celnej na zorganizowanie loterii. Losowanie bowiem podlega pod ustawę o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku. Czas rozpatrywania takiego wniosku może wynieść nawet 2 miesiące, więc trzeba wcześniej konkurs zaplanować. 

Zeby uzyskać pozwolenie trzeba złożyć wniosek, który zawiera: Twoją nazwę firmy oraz dane osobowe, opis obszaru, na którym będzie się odbywać loteria, datę loterii,  bankowe gwarancje wypłaty nagród (trzeba za nie zapłacić), projekt regulaminu, potwierdzenie legalności pochodzenia pieniędzy, które przeznaczysz na organizację loterii, zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS. No i oczywiście trzeba uiścić opłatę.

Ale to nie koniec. Jak już masz pozwolenie w ręce to jeszcze czeka Cię szkolenie (płatne, a jak!), a później już tylko papierologia, ewidencja i trzymanie się zasad, bo jak nie to… kara. Czy ja już pisałam, żebyś nigdy więcej nie myślała nawet o organizowaniu losowania? To zdecydowanie nie jest proces na nasze rękodzielnicze progi.

No dobra - to co powinno być w tym regulaminie?

Na sam początek warto by było napisać, kto jest organizatorem danego konkursu. Ważna jest też informacja, gdzie konkurs się odbywa (na tablicy Twojego Fanpage) oraz jakie wymagania techniczne musi spełnić uczestnik (komputer, dostęp do internetu, konto na facebooku). 

W kolejnym punkcie warto napisać, że w konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie (jeżeli mogą niepełnoletnie to od 13 roku życia – wtedy można założyć konto na Facebooku- i za okazaniem pisemnej zgody rodziców). Można również dodac klauzulę, że w konkursie nie mogą brać udziału osoby z rodziny organizatora.

Uffff… Idziemy dalej. Teraz warto poinformować o celu konkursu, o tym co trzeba zrobić, żeby wygrać i jak zostanie wyłoniony zwycięzca (nieeee, nie będzie losowany). Możesz też napisać za co od razu dyskfalifikujesz i czego robić nie wolno. 

Po tym jak napiszesz od kiedy do kiedy trwa konkurs, warto też napisać gdzie i kiedy zostaną ogłoszone wyniki. 

No i najważniejsze: jakie nagrody są do wygrania!

Na samym końcu wstaw klauzule, o które prosi Facebook oraz poinformuj gdzie będzie się znajdował regulamin.

I już! Można organizować konkurs 😉 

A jak chcesz się nauczyć obchodzić z Facebookiem to zapraszam do lektury moich BizBooków: