odstapienie

Należy skopiować i przekleić poniższy tekst do programu do edycji tekstów i wypełnić.

 

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Adresat (sprzedawca):

………………………………

………………………………

………………………………

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci następujących produktów elektronicznych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Data …………………………………………………….

Podpis

…………………….